Bijgewerkt op 2021-4-30

Plantena. Onderdeel van Reyal

(‘wij’, ‘onze’ of ‘ons’) zetten zich in voor de bescherming van uw privacy. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt door

Plantena.

Indien wij data hebben opgeslagen van u, of uw kind, kunt u een verzoek indienen via [email protected], om deze door ons te laten verwijderen uit het systeem. Wij kunnen om identiteitsverificatie vragen, uiteraard kunt u sommige gegevens bedekken op de documenten, in principe hebben wij alleen zicht nodig op de naam op het bewijs. Deze foto wordt nooit opgeslagen.

Dit privacybeleid is van toepassing op onze website,

Https://www.Plantena.nl, en de bijbehorende subdomeinen (gezamenlijk, onze “service”).

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze service, geeft u aan dat u uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid en onze servicevoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Definities en sleutelbegriden

Voor dit privacybeleid:

 • Cookie: kleine hoeveelheid gegevens die door een website worden gegenereerd en door uw webbrowser worden opgeslagen. Het wordt gebruikt om uw browser te identificeren, analyses te verstrekken, informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens.
 • Bedrijf: wanneer dit beleid ‘bedrijf’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ vermeldt, verwijst het naar Plantena, de Arnhemlaan 134 die verantwoordelijk is voor uw informatie onder dit privacybeleid.
 • Land: waar Plantena of de eigenaren/oprichters van Plantena zijn gevestigd, is in dit geval Nederland.
 • Klant: verwijst naar het bedrijf, de organisatie of de persoon die zich aanmeldt om de Plantena-service te gebruiken om de relaties met uw consumenten of servicegebruikers te beheren.
 • Apparaat: elk apparaat met internet, zoals een telefoon, tablet, computer of een ander apparaat dat kan worden gebruikt om Plantena te bezoeken en de services te gebruiken.
 • Ip-adres: elk apparaat dat met internet is verbonden, krijgt een nummer dat bekend staat als een ip-adres (internetprotocol). Deze getallen worden meestal toegewezen in geografische blokken. Een ip-adres kan vaak worden gebruikt om de locatie te identificeren van waaruit een apparaat verbinding maakt met het internet.
 • Personeel: verwijst naar personen die in dienst zijn van Plantena of onder contract staan om een dienst uit te voeren namens een van de partijen.
 • Persoonsgegevens: alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie – inclusief een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificatiebaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.
 • Service: verwijst naar de service die wordt geleverd door Plantena zoals beschreven in de relatieve termen (indien beschikbaar) en op dit platform.
 • Service van derden: verwijst naar adverteerders, prijssponsors, promotionele en marketingpartners en anderen die onze inhoud leveren of waarvan de producten of diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren.
 • Website: Plantena’s site, die toegankelijk is via deze url: https://www.Plantena.nl.
 • U: een persoon of entiteit die is geregistreerd met Plantena om de services te gebruiken.

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen informatie van u wanneer u onze service bezoekt, zich registreert, een bestelling plaatst, zich abonneert op onze nieuwsbrief, reageert op een enquête of een formulier invult.

 • Naam / gebruikersnaam
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Factuuradressen

Hoe gebruiken we de informatie die we verzamelen?

Alle informatie die we van u verzamelen, kan op een van de volgende manieren worden gebruikt:

 • Om uw ervaring te personaliseren (uw informatie helpt ons beter in te spelen op uw individuele behoeften)
 • Om onze service te verbeteren (we streven er voortdurend naar om ons dienstenaanbod te verbeteren op basis van de informatie en feedback die we van u ontvangen)
 • Om de klantenservice te verbeteren (uw informatie helpt ons effectiever te reageren op uw klantenserviceverzoeken en ondersteuningsbehoeften)
 • Transacties verwerken
 • Een wedstrijd, promotie, enquête of andere sitefunctie beheren
 • Periodieke e-mails verzenden

Wanneer gebruiken we klantgegevens van derden?

Wij ontvangen informatie van derden wanneer u contact met ons opneemt. Wanneer u bijvoorbeeld uw e-mailadres bij ons indient om interesse te tonen om onze klant te worden, ontvangen we informatie van een derde partij die geautomatiseerde fraudedetectiediensten aan ons levert. We verzamelen ook af en toe informatie die openbaar wordt gemaakt op sociale media websites. U bepalen hoeveel van uw informatie sociale media websites openbaar maken door het bezoeken van deze websites en het wijzigen van uw privacy-instellingen.

Delen we de informatie die we verzamelen met derden?

We kunnen de informatie die we verzamelen, zowel persoonlijk als niet-persoonlijk, delen met derden, zoals adverteerders, prijssponsors, promotie- en marketingpartners en anderen die onze inhoud leveren of waarvan de producten of diensten waarvan we denken dat ze u kunnen interesseren. We kunnen het ook delen met onze huidige en toekomstige gelieerde bedrijven en zakenpartners, en als we betrokken zijn bij een fusie, verkoop van activa of andere bedrijfsreorganisatie, kunnen we ook uw persoonlijke en niet-persoonlijke informatie delen of overdragen aan onze opvolgers-in-belang.

We kunnen vertrouwde externe serviceproviders inschakelen om functies uit te voeren en diensten aan ons te verlenen, zoals het hosten en onderhouden van onze servers en onze service, databaseopslag en -beheer, e-mailbeheer, opslagmarketing, creditcardverwerking, klantenservice en het uitvoeren van bestellingen voor producten en diensten die u via ons platform kopen. We zullen waarschijnlijk uw persoonlijke gegevens, en mogelijk enkele niet-persoonlijke informatie, delen met deze derden om hen in staat te stellen deze diensten voor ons en voor u uit te voeren.

We kunnen delen van onze logboekbestandsgegevens, waaronder ip-adressen, voor analysedoeleinden delen met derden, zoals webanalysepartners, applicatieontwikkelaars en advertentienetwerken. Als uw IP-adres wordt gedeeld, kan het worden gebruikt om de algemene locatie en andere technografische gegevens te schatten, zoals verbindingssnelheid, of u de service op een gedeelde locatie hebt bezocht en het type apparaat dat wordt gebruikt om de service te bezoeken. Ze kunnen informatie verzamelen over onze advertenties en wat u op de service ziet en vervolgens auditing, onderzoek en rapportage bieden voor ons en onze adverteerders.

We kunnen ook persoonlijke en niet-persoonlijke informatie over u openbaar maken aan overheids- of wetshandhavers of particuliere partijen, omdat wij, naar eigen goeddunken, noodzakelijk of passend achten om te reageren op claims, juridische procedures (inclusief dagvaardingen), om onze rechten en belangen of die van een derde partij, de veiligheid van het publiek of een persoon te beschermen, om illegale claims te voorkomen of te stoppen , onethische of juridisch bruikbare activiteiten, of om anderszins te voldoen aan toepasselijke gerechtelijke bevelen, wetten, regels en voorschriften.

Waar en wanneer wordt informatie verzameld van klanten en eindgebruikers?

We verzamelen persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. We kunnen ook persoonlijke informatie over u ontvangen van derden, zoals hierboven beschreven.

Hoe gebruiken we uw e-mailadres?

Door uw e-mailadres op deze website in te dienen, stemt u ermee in om e-mails van ons te ontvangen. U uw deelname aan een van deze e-maillijsten op elk gewenst moment annuleren door te klikken op de opt-out-link of andere afmeldoptie die is opgenomen in de desbetreffende e-mail. We sturen alleen e-mails naar mensen die ons toestemming hebben gegeven om rechtstreeks of via een derde partij contact met hen op te nemen. We sturen geen ongevraagde commerciële e-mails, omdat we spam net zo haten als jij. Door je e-mailadres in te dienen, ga je er ook mee akkoord dat we je e-mailadres mogen gebruiken voor doelgroeptargeting van klanten op sites zoals facebook, waar we aangepaste advertenties weergeven aan specifieke mensen die zich hebben aangemeld om berichten van ons te ontvangen. E-mailadressen die alleen via de pagina voor orderverwerking worden ingediend, worden uitsluitend gebruikt om u informatie en updates met betrekking tot uw bestelling te sturen. Als u ons echter dezelfde e-mail via een andere methode hebt verstrekt, kunnen we deze gebruiken voor een van de doeleinden die in dit beleid worden vermeld. Opmerking: als je je op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, bevatten we onder aan elke e-mail gedetailleerde instructies voor het afmelden.

Kunnen mijn gegevens naar andere landen worden overgedragen?

Wij zijn opgenomen in Nederland. Informatie die via onze website wordt verzameld, via directe interacties met u of van het gebruik van onze hulpdiensten kan van tijd tot tijd worden overgedragen aan onze kantoren of personeel, of naar derden, verspreid over de hele wereld, en kan overal ter wereld worden bekeken en gehost, met inbegrip van landen die mogelijk geen wetten van algemene toepasbaarheid hebben die het gebruik en de overdracht van dergelijke gegevens regelen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, door gebruik te maken van een van de bovenstaande, stemt u vrijwillig in met de grensoverschrijdende overdracht en hosting van dergelijke informatie.

Is de informatie die via onze service wordt verzameld veilig?

We nemen voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw gegevens te beschermen. We hebben fysieke, elektronische en managementprocedures om ongeautoriseerde toegang te beschermen, te voorkomen, de beveiliging van gegevens te handhaven en uw gegevens correct te gebruiken. Echter, noch mensen, noch beveiligingssystemen zijn waterdicht, met inbegrip van encryptie-systemen. Bovendien kunnen mensen opzettelijke misdaden plegen, fouten maken of het beleid niet volgen. Hoewel we daarom redelijke inspanningen leveren om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Als de toepasselijke wetgeving een niet-niet-claimbare verplichting oplegt om uw persoonlijke gegevens te beschermen, gaat u ermee akkoord dat opzettelijk wangedrag de normen zullen zijn die worden gebruikt om te meten dat onze naleving van die plicht wordt nageleefd.

Kan ik mijn gegevens bijwerken of corrigeren?

De rechten die u hebt om updates of correcties aan te vragen voor de informatie die we verzamelen, zijn afhankelijk van uw relatie met ons. Personeel kan hun informatie bijwerken of corrigeren zoals beschreven in ons interne bedrijf werkgelegenheidsbeleid. Klanten hebben het recht om de beperking van bepaalde toepassingen en openbaarmakingen van persoonlijk identificeerbare informatie als volgt te vragen. U contact met ons opnemen om (1) uw persoonlijk identificeerbare informatie bij te werken of te corrigeren, (2) uw voorkeuren met betrekking tot communicatie en andere informatie die u van ons ontvangt, of (3) de persoonlijk identificeerbare informatie over u op onze systemen (onder voorbehoud van de volgende paragraaf) te verwijderen door uw account te annuleren. Dergelijke updates, correcties, wijzigingen en verwijderingen hebben geen invloed op andere informatie die we bewaren, of informatie die we aan derden hebben verstrekt in overeenstemming met dit privacybeleid voordat deze worden bijgewerkt, gecorrigeerd, gewijzigd of verwijderd. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, kunnen we redelijke stappen ondernemen (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord) om uw identiteit te verifiëren voordat we u profieltoegang verlenen of correcties aanbrengen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het behoud van de geheimhouding van uw unieke wachtwoord en accountgegevens. U dient zich ervan bewust te zijn dat het technologisch niet mogelijk is om elke registratie van de informatie die u ons hebt verstrekt uit ons systeem te verwijderen. De noodzaak om een back-up van onze systemen om informatie te beschermen tegen onbedoeld verlies betekent dat een kopie van uw informatie kan bestaan in een niet-uitwisbare vorm die moeilijk of onmogelijk zal zijn voor ons om te lokaliseren. Onmiddellijk na ontvangst van uw verzoek worden alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in databases die we actief gebruiken en andere gemakkelijk doorzoekbare media bijgewerkt, gecorrigeerd, gewijzigd, zo nodig gewijzigd, zodra en voor zover redelijk en technisch uitvoerbaar mogelijk. Als u een eindgebruiker bent en informatie die wij over u hebben wilt bijwerken, verwijderen of ontvangen, u dit doen door contact op te nemen met de organisatie waarvan u klant bent.

Personeel

Als u een van onze werknemers of sollicitanten bent, verzamelen wij informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt. We gebruiken de informatie die wordt verzameld voor personeelsdoeleinden om werknemers en aanvragers te screenen. U contact met ons opnemen om (1) uw gegevens bij te werken of te corrigeren, (2) uw voorkeuren te wijzigen met betrekking tot communicatie en andere informatie die u van ons ontvangt, of (3) een overzicht te ontvangen van de informatie die wij over u hebben. Dergelijke updates, correcties, wijzigingen en verwijderingen hebben geen invloed op andere informatie die we bewaren, of informatie die we aan derden hebben verstrekt in overeenstemming met dit privacybeleid voordat deze worden bijgewerkt, gecorrigeerd, gewijzigd of verwijderd.

Verkoop van het bedrijfsleven

Wij behouden ons het recht voor om informatie over te dragen aan een derde partij in het geval van een verkoop, fusie of andere overdracht van alle of nagenoeg alle activa van ons of een van haar corporate affiliates (zoals hierin gedefinieerd), of dat deel van ons of een van haarcorporaat filialen waarop de dienst betrekking heeft, of in het geval dat we ons bedrijf te beëindigen of een verzoekschrift indienen of hebben ingediend tegen ons een petitie in faillissement , reorganisatie of soortgelijke procedure, op voorwaarde dat de derde partij ermee instemt zich te houden aan de voorwaarden van dit privacybeleid.

Filialen

We kunnen informatie (inclusief persoonlijke informatie) over u openbaar maken aan onze zakelijke partners. Voor de toepassing van dit privacybeleid wordt onder “corporate affiliate” verstaan elke persoon of entiteit die direct of indirect controle heeft, door of onder de gemeenschappelijke controle bij ons staat, al dan niet door eigendom. Alle informatie met betrekking tot u die wij aan onze zakelijke filialen verstrekken, wordt behandeld door deze gelieerde ondernemingen in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens alleen zolang we deze nodig hebben om u van dienst te zijn en de in dit beleid beschreven doeleinden te vervullen. Dit is ook het geval voor iedereen met wie we uw informatie delen en die namens ons diensten uitvoert. Wanneer we uw gegevens niet meer hoeven te gebruiken en we deze niet hoeven te behouden om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we deze uit onze systemen of depersonaliseren we deze zodat we u niet kunnen identificeren.

Hoe beschermen we uw gegevens?

We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen wanneer u een bestelling plaatst of uw persoonlijke gegevens invoert, indient of toegang heeft. Wij bieden het gebruik van een beveiligde server. Alle geleverde gevoelige /kredietinformatie wordt verzonden via secure socket layer (ssl)-technologie en vervolgens versleuteld in onze database van betalingsgatewayproviders om alleen toegankelijk te zijn voor degenen die zijn geautoriseerd met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen, en zijn verplicht om de informatie vertrouwelijk te houden. Na een transactie, uw prive-informatie (creditcards, sofi-nummers, financials, enz.) Wordt nooit bewaard in het bestand. We kunnen echter niet garanderen of garanderen dat de absolute veiligheid van informatie die u ons doorgeeft, garandeert of garandeert dat uw informatie over de service niet kan worden geraadpleegd, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd door een schending van een van onze fysieke, technische of leidinggevende waarborgen.

Bestuursrecht

De wetten van nederland, met uitzondering van de regels van de strijd van het recht, zal deze overeenkomst en uw gebruik van onze dienst regelen. Uw gebruik van onze service kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, staats-, nationale of internationale wetten.

Uw toestemming

Door gebruik te maken van onze service, het registreren van een account of het doen van een aankoop, stemt u in met dit privacybeleid.

Links naar andere websites

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de services. De diensten kunnen links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door . Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of meningen die op dergelijke websites worden uitgedrukt, en dergelijke websites worden niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid of volledigheid door ons. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van de services naar een andere website te gaan, ons privacybeleid niet langer van kracht is. Uw browsen en interactie op elke andere website, inclusief die met een link op ons platform, is onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die website. Dergelijke derden kunnen hun eigen cookies of andere methoden gebruiken om informatie over u te verzamelen.

Cookies

We gebruiken “cookies” om de gebieden van onze website te identificeren die u hebt bezocht. Een cookie is een klein stukje gegevens dat door uw webbrowser op uw computer of mobiel apparaat is opgeslagen. We gebruiken cookies om de inhoud die u op onze website ziet te personaliseren. De meeste webbrowsers kunnen worden ingesteld om het gebruik van cookies uit te schakelen. Als u cookies echter uitschakelt, heeft u mogelijk geen of helemaal geen toegang tot functionaliteit op onze website. We plaatsen nooit persoonlijk identificeerbare informatie in cookies.

Reclame

Reclame houdt ons en veel van de websites en diensten die u gebruikt gratis. We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat advertenties veilig, onopvallend en zo relevant mogelijk zijn.

Cookies voor reclame

Cookies helpen om reclame effectiever te maken. Zonder cookies is het echt moeilijk voor een adverteerder om zijn doelgroep te bereiken, of om te weten hoeveel advertenties zijn weergegeven en hoeveel klikken hij heeft ontvangen.

Remarketingdiensten

We maken gebruik van remarketingdiensten. Wat is remarketing? In digitale marketing, remarketing (of retargeting) is de praktijk van het weergeven van advertenties op het internet aan mensen die al uw website hebben bezocht. Het stelt uw bedrijf in staat om te lijken alsof ze “volgende” mensen op het internet door het weergeven van advertenties op de websites en platforms die ze het meest gebruiken.

Betalingsgegevens

Met betrekking tot creditcard- of andere betalingsverwerkingsgegevens die u ons hebt verstrekt, verbinden wij ons ertoe dat deze vertrouwelijke informatie op de best mogelijke manier wordt opgeslagen.

De privacy van kinderen

We verzamelen informatie van kinderen jonger dan 13 jaar om onze diensten te verbeteren. Als u een ouder of voogd bent en u zich ervan bewust bent dat uw kind ons zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonsgegevens hebben verzameld van personen jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Als we besluiten ons privacybeleid te wijzigen, zullen we deze wijzigingen op deze pagina plaatsen en/of de onderstaande wijzigingsdatum voor het privacybeleid bijwerken.

Diensten van derden

We kunnen inhoud van derden (inclusief gegevens, informatie, applicaties en andere producten diensten) weergeven, opnemen of beschikbaar stellen of links aanbieden naar websites of diensten van derden (“diensten van derden”).

U erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor diensten van derden, inclusief hun juistheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. Wij nemen en zullen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben tegenover u of enige andere persoon of entiteit voor diensten van derden.

Diensten en links van derden worden uitsluitend als gemak voor u geleverd en u hebt toegang tot en gebruikt ze volledig op eigen risico en onder voorbehoud van de algemene voorwaarden van deze derden.

Facebook-pixel

Facebook-pixel is een analysetool waarmee je de effectiviteit van je advertenties meten door inzicht te krijgen in de acties die mensen op je website ondernemen. Je de pixel gebruiken om ervoor te zorgen dat je advertenties aan de juiste mensen worden weergegeven. Facebook-pixel kan informatie verzamelen van je apparaat wanneer je de service gebruikt. Facebook pixel verzamelt informatie die wordt gehouden in overeenstemming met haar privacybeleid.

Trackingtechnologieën

 • Cookies

we gebruiken cookies om de prestaties en functionaliteit van onze service te verbeteren, maar zijn niet essentieel voor het gebruik ervan. Zonder deze cookies kunnen bepaalde functionaliteiten zoals video’s echter niet meer beschikbaar zijn of moet u uwlogingegevens invoeren telkens wanneer u onze service bezoekt, omdat we niet zouden kunnen onthouden dat u eerder was ingelogd.

Informatie over algemene verordening gegevensbescherming (gdpr)

We kunnen informatie van u verzamelen en gebruiken als u uit de Europese Economische Ruimte (eea) komt, en in dit gedeelte van ons privacybeleid gaan we precies uitleggen hoe en waarom deze gegevens worden verzameld, en hoe we deze gegevens onder bescherming houden tegen gerepliceerd of op de verkeerde manier worden gebruikt.

Wat is gdpr?

De AVG is een eu-brede privacy- en gegevensbeschermingswet die regelt hoe de gegevens van inwoners van de EU door bedrijven worden beschermd en de controle van de inwoners van de EU op hun persoonsgegevens verbetert.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of geïdentificeerde persoon. De AVG heeft betrekking op een breed spectrum aan informatie die op zichzelf, of in combinatie met andere informatie, gebruikt kan worden om een persoon te identificeren. Persoonlijke gegevens gaan verder dan de naam of het e-mailadres van een persoon. Enkele voorbeelden zijn financiële informatie, politieke meningen, genetische gegevens, biometrische gegevens, ip-adressen, fysiek adres, seksuele geaardheid en etniciteit.
De beginselen voor gegevensbescherming omvatten vereisten zoals:

 • De verzamelde persoonsgegevens moeten op een eerlijke, legale en transparante manier worden verwerkt en mogen alleen worden gebruikt op een manier die een persoon redelijkerwijs zou verwachten.
 • Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld om een specifiek doel te bereiken en mogen alleen voor dat doel worden gebruikt. Organisaties moeten aangeven waarom ze de persoonsgegevens nodig hebben wanneer ze deze verzamelen.
 • Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is om het doel ervan te bereiken.
 • Mensen die onder de avg vallen, hebben recht op toegang tot hun eigen persoonsgegevens. Ze kunnen ook een kopie van hun gegevens aanvragen en dat hun gegevens worden bijgewerkt, verwijderd, beperkt of verplaatst naar een andere organisatie.

Waarom is de AVG belangrijk?

De AVG voegt een aantal nieuwe eisen toe met betrekking tot hoe bedrijven de persoonsgegevens van individuen die ze verzamelen en verwerken moeten beschermen. Het verhoogt ook de inzet voor naleving door het verhogen van de handhaving en het opleggen van hogere boetes voor schending. Buiten deze feiten is het gewoon het juiste ding om te doen. Bij help scout zijn we ervan overtuigd dat uw gegevensprivacy erg belangrijk is en we hebben al solide beveiligings- en privacypraktijken die verder gaan dan de vereisten van deze nieuwe verordening.

Rechten van de individuele betrokkene – toegang tot gegevens, draagbaarheid en verwijdering

We zetten ons in om onze klanten te helpen voldoen aan de vereisten inzake de rechten van de betrokkenen van de AVG. Wij verwerken of slaan alle persoonsgegevens op in volledig doorgelichte, dpa-conforme leveranciers. We bewaren alle gespreks- en persoonsgegevens gedurende maximaal 6 jaar, tenzij uw account wordt verwijderd. In dat geval beschikken we over alle gegevens in overeenstemming met onze servicevoorwaarden en privacybeleid, maar we houden deze niet langer dan 60 dagen vast.

We zijn ons ervan bewust dat als u met eu-klanten werkt, u hen de mogelijkheid moet kunnen bieden om persoonlijke gegevens te openen, bij te werken, op te halen en te verwijderen. We hebben je! We zijn vanaf het begin ingesteld als selfservice en hebben u altijd toegang gegeven tot uw gegevens en uw klantengegevens. Ons klantenserviceteam staat voor u klaar om al uw vragen over het werken met de api te beantwoorden.

Inwoners van Californië

De california consumer privacy act (ccpa) vereist dat we categorieën persoonlijke informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken, de categorieën bronnen van wie we persoonlijke informatie verzamelen, en de derde partijen met wie we deze delen, die we hierboven hebben uitgelegd.

We zijn ook verplicht om informatie te communiceren over de rechten die inwoners van Californië hebben volgens de Californische wet. U de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht om te weten en toegang te krijgen. U een verifieerbaar verzoek indienen om informatie over de: (1) categorieën persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken of delen; (2) doeleinden voor welke categorieën van persoonlijke informatie door ons worden verzameld of gebruikt; (3) categorieën bronnen waaruit wij persoonsgegevens verzamelen; en (4) specifieke stukjes persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.
 • Recht op gelijke service. We zullen je niet discrimineren als je je privacyrechten uitoefent.
 • Recht om te verwijderen. Je een verifieerbaar verzoek indienen om je account te sluiten en we verwijderen persoonlijke informatie over jou die we hebben verzameld.
 • Verzoek dat een bedrijf dat de persoonlijke gegevens van een consument verkoopt, niet de persoonlijke gegevens van de consument verkoopt.

Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om op u te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Wij verkopen de persoonlijke gegevens van onze gebruikers niet.

Voor meer informatie over deze rechten u contact met ons opnemen.

California online privacy protection act (caloppa)

Caloppa vereist dat we categorieën persoonlijke informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken, de categorieën bronnen van wie we persoonlijke informatie verzamelen en de derden met wie we deze informatie delen, die we hierboven hebben uitgelegd.

Caloppa-gebruikers hebben de volgende rechten:

 • Recht om te weten en toegang te krijgen. U een verifieerbaar verzoek indienen om informatie over de: (1) categorieën persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken of delen; (2) doeleinden voor welke categorieën van persoonlijke informatie door ons worden verzameld of gebruikt; (3) categorieën bronnen waaruit wij persoonsgegevens verzamelen; en (4) specifieke stukjes persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.
 • Recht op gelijke service. We zullen je niet discrimineren als je je privacyrechten uitoefent.
 • Recht om te verwijderen. Je een verifieerbaar verzoek indienen om je account te sluiten en we verwijderen persoonlijke informatie over jou die we hebben verzameld.
 • Recht om te verzoeken dat een bedrijf dat de persoonlijke gegevens van een consument verkoopt, niet de persoonlijke gegevens van de consument verkoopt.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
Plantena.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/04/2021, met het publiceren
van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens
over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze
wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware
Shopify
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor
Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden
met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te
bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de
overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze
beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden
regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

E-mail en mailinglijsten
MailChimp
Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en
het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en
webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit
voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u
de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de
functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd
opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het
verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.


Betaling
Shopify
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
Shopify. Shopify verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
creditcardnummer. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen. Shopify behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens
van toepassing op de onderdelen van Shopify dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Shopify bewaart uw
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,
adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het
uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens
ook aan deze partijen ter beschikking.Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw
verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Plantena.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot
het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een
dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet
ons biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u
aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit
tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij
facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke
termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die
wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.


Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door of in opdracht van Plantena.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking
staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of
kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend
staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te
worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u
van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze
gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze
informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet
volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en
overige Google-diensten en producten.


Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om op u te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Wij verkopen de persoonlijke gegevens van onze gebruikers niet.

Voor meer informatie over deze rechten u contact met ons opnemen.

Neem contact met ons op

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.

Niks op/van/vanaf deze website mag gekopieerd worden zonder onze toestemming. Voor vragen/klachten/opmerkingen kunt u mailen naar [email protected]

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'alle cookies toestaan' om u de allerbeste ervaring te bieden. Klik op Cookies accepteren om de site te blijven gebruiken.
You have successfully subscribed!
This email has been registered